Spring naar inhoud

Meer weten over Vrijwillig Dichtbij

Sinds 2016 organiseert de UVV Tilburg "Kortdurende hulp wanneer je er zelf even niet meer uitkomt".

De directe aanleiding ligt in de ervaring van vrijwilligers dat een patiënt (tijdelijk) nog niet naar huis kan omdat de patiënt daar zelfstandig niet toe in staat is en de thuissituatie onvoldoende geregeld is. In een aantal gevallen lukt het om met wat praktische hulp de patiënt eerder naar huis te kunnen laten gaan. Een win-win-situatie: doorgaans meer tevreden patiënt en minder zorgkosten.

Zomaar een project? Nee, het gaat om het opzetten van een dienst:

 • In samenwerking met andere partijen
 • Met bekendheid in het Tilburgse, met name in het kader van de WMO
 • Voorzien van een financiële onderbouwing
 • Met een goede coördinatie in eigen handen (servicepunt)

Zomaar voor iedereen? Nee, het gaat om de (doel)groep:

 • Die mogelijk net wat korter opgenomen kan zijn als er wat hulp is
 • Die thuis rond een ziekenhuisopname een helpende hand kan gebruiken
 • Waarvan de mantelzorger even wat anders moet doen (respijtzorg)
 • Wat hulp nodig heeft bij de organisatie thuis

Zomaar vrijwilligers? Nee, het gaat om een groep:

 • Betrouwbare mensen die beschikken over een VOG
 • Bewust kiest om mensen in een thuissituatie een helpende hand toe te steken
 • Daarop goed op is voorbereid middels een kwalitatieve introductie
 • Mee wil werken aan een transparant controlesysteem