Spring naar inhoud

Informatie tbv ANBI

ANBI status UVV Tilburg

UVV Tilburg heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling. 

Stichting INFO:

Rechtsvorm Stichting
Statutaire naam Stichting Unie Van Vrijwilligers afdeling Tilburg e.o.
Ook genoemd UVV Tilburg
Statutaire zetel Tilburg
KvK 41095578
RSIN 808679909
Contactgegevens Secretariaat: uvvtilburg@gmail.com
Aangesloten bij UVV Nederland
Doelstelling De UVV stelt zich ten doel om bij te dragen aan het versterken van het besef van eigen verantwoordelijkheid voor welzijn in de samenleving en dit welzijn te bevorderen door het organiseren van vrijwilligerswerk met flexibiliteit, kwaliteit en betrouwbaarheid als voornaamste kenmerken.
Beloningsbeleid De bestuursleden en medewerkers van Unie Van Vrijwilligers afdeling Tilburg krijgen geen financiële beloning. De UVV heeft geen betaalde medewerkers in dienst.
Bestuurssamenstelling
Toon van Ham, voorzitter, 06-21504283
Josephine van Lieshout, bestuurslid
 
Beleidsplan 2016 - 2018: Klik hier.
Activiteiten Vrijwilligerswerk binnen instellingen voor zorg en welzijn en op verzoek van individuele burgers.
Financiële verantwoording

Balans per 31-12-2020

Activa

Vaste activa                          0

Bankrekeningen        20.804

Totaal                          20.804

Passiva

Vermogen                    20.804

Totaal                           20.804

Resultaat 2020

Baten                                      0

Lasten                                472

Resultaat                     -    472

 

Balans per 31-12-2019

Activa

Vaste activa                          0

Bankrekeningen        21.355

Totaal                          21.355

Passiva

Vermogen                    21.355

Totaal                           21.355

Resultaat 2019

Baten                              1.398

Lasten                             2.339

Resultaat                     -    941

BALANS per 31-12-2018

ACTIVA                   

Vaste activa                           0

Bankrekeningen        22.218

Totaal                           22.218

PASSIVA

Vermogen                    22.130

Crediteuren                        88

Totaal                           22.218


RESULTAAT 2018

Baten                                 643

Lasten                            2.154

Resultaat                     - 1.511  

BALANS per 31-12-2017
ACTIVA

 

  PASSIVA

 

Vaste activa

0

  Crediteuren

14644

Bankrekeningen

36990

  Stichtingsvermogen

23641

Debiteuren

1295

   

 

Totaal

38285

  Totaal

38285

 

 

   

 

RESULTAAT 2017
Baten

58359

   

 

Lasten

54458

   

 

Resultaat

3901

   

 

BALANS per 31-12-2016
ACTIVA

 

  PASSIVA

 

Vaste activa

0

  Crediteuren

1527

Bankrekeningen

19475

  Stichtingsvermogen

18445

Debiteuren

497

   

 

Totaal

19972

  Totaal

19972

 

 

   

 

RESULTAAT 2016
Baten

26817

   

 

Lasten

28715

   

 

Resultaat

-1898

   

 

BALANS per 31-12-2015
ACTIVA

 

  PASSIVA

 

Vaste activa

0

  Crediteuren

20

Bankrekeningen

18683

  Stichtingsvermogen

20344

Debiteuren

1681

   

 

Totaal

20364

  Totaal

20364

 

 

   

 

RESULTAAT 2015
Baten

18142

   

 

Lasten

16439

   

 

Resultaat

1703

   

 

BALANS per 31-12-2014
ACTIVA

 

  PASSIVA

 

Vaste activa

0

  Crediteuren

387

Bankrekeningen

18697

  Stichtingsvermogen

18640

Debiteuren

330

   

 

Totaal

19027

  Totaal

19027

 

 

   

 

RESULTAAT 2014
Baten

13561

   

 

Lasten

13085

   

 

Resultaat

476